KEGANASAN DALAM SUKAN PDF

Keganasan boleh terjadi dalam banyak bentuk: Kebanyakan kes keganasan rumah tangga, rogol, penderaan kanak-kanak dan kes. Dalam serangan terbaru, dalam kalangan mereka yang terkorban Allah SWT melarang sebarang bentuk keganasan dan mengutuk orang. Memahami seks dan gender adalah penting dalam menghentikan isu-isu imej badan, dan sekatan untuk bersaing dalam acara sukan.

Author: Maugis Malagul
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 21 July 2010
Pages: 422
PDF File Size: 8.10 Mb
ePub File Size: 17.11 Mb
ISBN: 951-4-81990-313-7
Downloads: 29852
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygolmaran

Memahami seks dan gender adalah penting dalam menghentikan keganzsan serta peminggiran individu transgender. Seks mahupun gender bukanlah binari, bermakna tidak terdiri daripada hanya dua identiti.

Seks — gabungan kromosom, organ-organ reproduktif seksual luaran dan dalaman, hormon, serta ciri-ciri seks sekunder — adalah sebuah spektrum, dan ianya tidak menentukan identiti gender kita. Anggapan umum adalah bahawa seks hanya terdiri daripada lelaki iaitu kromosom XX atau perempuan XY.

Identiti jantina pula merujuk kepada perasaan peribadi kita keyanasan cara kita rasa, lihat, dan mengenalpasti diri kita, sama ada sebagai lelaki atau perempuan, kedua-duanya, tidak kedua-duanya atau kombinasi mana-mana kategori. Pada tahunpenyelidikan yang diketuai oleh penyelidik otak Georg S.

Memahami seks dan gender: perbezaan, andaian dan keganasan.

Kanz, Klinik Universiti bagi Psikiatri dan Psikoterapi Universiti Perubatan Vienna menunjukkan bahawa identiti jantina adalah sangat peribadi bagi setiap manusia, digambarkan dan boleh disahkan dalam pautan silang di kawasan otak. Apabila kanak-kanak dilahirkan, mereka diberikan gender berdasarkan alat leganasan mereka. Manakala mereka yang ditentukan sebagai anak lelaki ketika lahir dijangka menjadi kuat, agresif, bersifat sebagai pelindung bagi yang lain dan sebagainya. Walau bagaimanapun, penentuan ekganasan andaian sebegini tidak selalunya tepat, kerana alat kelamin tidak menentukan gender seseorang.

Seks dan gender adalah dua kategori yang berbeza,dan juga ditentukan oleh komponen yang berbeza dalam badan kita.

Para penyelidik mendapati respon daripada kanak-kanak transgender tidak dapat dibezakan daripada kanak-kanak cisgender. Data daripada kanak-kanak perempuan transgender menunjukkan corak yang sama keganasaan data dari kanak-kanak perempuan cisgender, dan data dari kanak-kanak lelaki transgender menunjukkan corak yang sama dengan data dari kanak-kanak lelaki cisgender.

Sebagai contoh, kanak-kanak perempuan transgender lebih suka berkawan dengan kanak-kanak keagnasan lain dan mereka cenderung dan lebih suka dengan mainan dan makanan yang gadis-gadis lain suka, sama seperti kanak-kanak perempuan cisgender. Manual Diagnostik Statistik DSM 5 menjelaskan gender dysphoria sebagai sesuatu pengalaman yang dialami oleh individu yang mendapati pengalama hidup mereka berbeza dengan gender yang diberikan ketika lahir.

  ELETTROTECNICA RIZZONI PDF

DSM-5 juga memberikan cadangan untuk mengurangkan tekanan dan kebimbangan disebabkan oleh ketidakupayaan untuk menyatakan identiti gender sahih mereka. DSM-5 juga menekankan bahawa dysphoria gender adalah bukan satu mental heath disorder. Gender identity disorder GID telah digantikan dengan dysphoria gender dalam DSM terkini untuk mengelakkan stigma dan memastikan akses kepada penjagaan serta sokongan bagi individu yang mendapati pengalaman hidup mereka berbeza daripada gender yang diberikan ketika lahir berdasarkan alat kelamin mereka.

Kepelbagaian gender dalam sejarah manusia. Transgender dan individu daripada pelbagai gender, telah dan sentiasa wujud sepanjang sejarah manusia. Sida-sida tinggal di kamar dalaman istana, dan telah diamanahkan dengan urusan adat istiadat istana serta pemeliharaan kuasa yang khas pemerintah. Profesor Datuk Dr Shamsul Amri Baharuddin, seorang ahli antropologi Malaysia yang pernah melihat sida-sida di istana semasa beliau seorang kanak-kanak, menggambarkan mereka sebagai diberikan identiti lelaki ketika lahir, yang berpakaian dan berperanan perempuan.

Di Borneo, terdapat beberapa identiti seperti manang balibasir dan balianyang digambarkan sebagai individu-individu yang telah diberikan gender lelaki ketika lahir, yang termaktub identiti perempuan serta melaksanakan peranan gender yang dilakukan oleh wanita cisgender. Dengan pencerahan and perkembangan dalam pemahaman gender, banyak negara di Amerika Latin, Asia Selatan, Eropah, Amerika Utara dan lain-lain telah memperkenalkan undang-undang pengiktirafan gender yang membolehkan individu transgender menukar nama dan penanda gender gender marker dalam dokumen undang-undang tanpa apa-apa intervensi perubatan atau pembedahan.

Memahami seks dan gender: perbezaan, andaian dan keganasan. – justiceforsisters

Sebagai contoh, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act in Malta di Malta, memerlukan perisytiharan yang mudah berdasarkan prosedur penentuan sendiri oleh seseorang sebelum notari, dan melarang permintaan untuk mendapatkan maklumat perubatan untuk proses tersebut. Keseluruhan proses tidak melebihi 30 hari.

Diskriminasi dan keganasan terhadap golongan transgender adalah satu fenomena yang bermula pada tahun an. Sebelum waktu itu, individu transgender juga turut menikmati beberapa hak, termasuklah penukaran nama dan identiti gender mereka di dalam dokumen rasmi, seperti kad pengenalan berdasarkan status pembedahan.

  CUJTE SRBI ARCIBALD RAJS PDF

Kes Kementerian Belia dan Sukan: 22 beg mewah antara barang bukti

Semua keanasan negeri di Malaysia mempunyai undang-undang yang menjenayahkan wanita transgender berdasarkan identiti gender dan ekspresi gendermanakala 3 negeri mempunyai undang-undang yang melarang orang perempuan yang berlagak sebagai lelaki atau memakai pakaian lelaki di tempat awam untuk tujuan tidak bermoral.

Undang-undang ini telah diperkenalkan antara tahun dan Sebelum fatwa itu dilaksanakan dalam tahunyang mana melarang pembedahan peneguhan gender untuk golongan trans, pembedahan peneguhan gender ada disediakan oleh doktor tempatan di Hospital Universiti. Selepas itu, golongan transgender tidak lagi boleh menukar nama mereka dan penanda gender dalam dokumen undang-undang mereka. Undang-undang dan fatwa diperkenalkan pada tahun an telah menyebabkan akses kepada hak asasi manusia, termasuklah pendidikan, pekerjaan, kesihatan dan perumahan, lebih bertambah merosot lagi, yang sekaligus meminggirkan komuniti transgender.

Individu transgender hanyalah menyatakan dan mengekspresikan diri mereka, seperti individu cisgender. Kekurangan pemahaman seks dan gender menyebabkan stigma, diskriminasi, keganasan dan halangan bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka serta menjadi diri mereka yang sebenar. Oleh itu, adalah sangat penting bagi orang ramai untuk mendidik diri mereka sendiri dan antara satu sama lain tentang konsep asas seks serta gender yang berpandukan pengalaman hidup seseorang jeganasan pendekatan berasaskan bukti.

Kes Kementerian Belia dan Sukan: 22 beg mewah antara barang bukti

You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. April 22, April 22, Dalak sex and gender: Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in: Email required Address never made public.

This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: