BULANIK MANTIK ILKELERI VE MODELLEME PDF

[1] () [2]Şen Z., “ Bulanık (Fuzzy) Mantık Ve Modelleme İlkeleri”, Bilge Sanat Yapım Yayınevi. Bulanık mantık ve modelleme ilkeleri. Z Şen. Bilge Kültür Sanat 84, Prediction of wave parameters by using fuzzy logic approach. M Özger, Z Şen. Şen, Z. (). Bulanık mantik ilkeleri ve modelleme. Turkish Water Foundation Publications. Şen, Z. (). Fuzzy […]

GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA PDF

Poradnik górnika naftowego: Geofizyka naftowa. Geofizyka poszukiwawcza. Geofizyka wiertnicza. T. 1 B. Cz. 1. Cz. 2. Front Cover. Anna Bieda. Stowarzyszenie. Phone, Suggest a phone number AGH, WGGIOS, Geofizyka poszukiwawcza. College Posts about AGH, WGGIOS, Geofizyka poszukiwawcza. There are no. Kilka uwag o interpretacji materiało ́w sejsmicznych w czesci srodkowej i zachodniej przedgo ́rza Karpat […]

GRUNDLAGEN DER HANDHABUNGSTECHNIK PDF

Grundlagen der Handhabungstechnik by Stefan Hesse at – ISBN – ISBN – Hanser Fachbuchverlag – Grundlagen der Handhabungstechnik: Stefan Hesse: : Books. Grundlagen Der Handhabungstechnik PDF Download. Our best books Grundlagen Der Handhabungstechnik Kindle PDF Download, you can find the book in. Author: Sakinos Kajinris Country: Turkey Language: English (Spanish) Genre: Education Published (Last): 3 […]